דואגים לדורות...

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים" (יאנוש קורצ'אק)

ספרו לנו, איך נוכל לעזור?